diumenge 03 de març; de 2024

Qualitat i seguretat alimentària

Ens esforcem cada dia més per oferir una bona qualitat i seguretat. Duem a terme controls constants que ens obliguen a millorar.
Les avaluacions s’apliquen constantment durant tots els processos. Els proveïdors són sotmesos a auditories de qualitat i informes de valoració; els processos de producció passen per controls fisicoquímics, bacteriològics i de desinfecció, i els productes finals passen una última verificació abans no es distribueixen.

I+D+i

Comptem amb un personal especialitzat que, gràcies a la gran inversió econòmica, treballa en la recerca al costat d’universitats i centres, en el desenvolupament de productes i aplicacions específiques i en la innovació a partir de les noves tendències del mercat i a través de la nostra planta pilot.