dimarts 19 d'octubre de 2021

Medi ambient

Ens preocupa la conservació del medi natural. Som molt conscients que les nostres feines s’han de dur a terme respectant la natura i minimitzant al màxim l’impacte. Treballem perquè així sigui, aplicant una política de gestió i reducció de residus.